+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Woningbouw

De noodzaak om duurzaamheid in de bouw toe te passen is nu actueler dan ooit. De overheid eist maatregelen om woningen energiezuiniger te maken.

Toch realiseren weinigen zich dat het een zware opgave is om de ca 4,5 miljoen woningen die niet zijn geïsoleerd op korte termijn te vervangen door nieuwe duurzame woningen. Sloop-nieuwbouw is de minst duurzame oplossing omdat de CO2-emissie 4 x zogroot is als bij gelijkwaardige renovatie. Renovatie is om meerdere redenen te prefereren boven sloop-nieuwbouw: het tast de sociale structuur van de buurt minder aan en de historische identiteit blijft behouden. UNO Onderzoekt, weegt af en adviseert in dit maatschappelijke vraagstuk.