+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Kantoor Woonkracht10, Papendrecht

Verbouw en uitbreiding hoofdkantoor van de woningstichting Westwaard Wonen, tegenwoordig Woonkracht10 geheten.

Het kantoor van de woningstichting te Papendrecht is na de fusie met Alblasserdam uitgebreid met een nieuwe vleugel. De nieuwbouw kwam door de smalle strook die grensde tussen het bestaande kantoor en het water, letterlijk in het water te staan. De ruwe gevel die uit het water oprijst symboliseert de degelijkheid en duurzaamheid die deze woningstichting in het vaandel voert. Een bijzonder ervaring was met de metselaars samen het metselwerk van grof tot fijn samen te stellen.