+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Groen wonen in de stad

Rafelranden langs snelwegen zijn vaak prachtige groenstroken tussen autoweg en stad. Deze gebieden langs randen van steden kenmerken zich als een rommelig gebied met uiteenlopende functies variërend van geluidswallen, bosschages, volkstuinen, boomgaarden of sporthallen.

Nu de woningnood groot is en de grond steeds schaarser wordt, neemt de druk op deze randen toe. Het gevolg is dat veel volkstuin verenigingen steeds meer in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Omdat deze locaties sterk geluid belast zijn en veel hinder ondervinden van fijnstof en uitlaatgassen is woningbouw op die locaties ingewikkeld.

UNO heeft met WoH een woonconcept ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de kwaliteit en functie van deze gebieden te behouden en een meerwaarde te geven voor de stad. Het zijn de woningen die als geluidswal dienen en de luwe binnenzijden een comfortabel woon- en verblijfsgebied bieden. De reeds bestaande functies zoals volkstuinen kunnen daarmee worden gehandhaafd.  De woningen zijn aan de buitenzijde voorzien van een ‘dovegevel’ terwijl de binnenzijde oplopend bestaat uit terrassen. Het geheel is ontworpen in CLT met een geluidwerende buitenschil van gerecycleerd puin.