+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Bureau

Het bureau heeft zich zich tijdens de stadsvernieuwing in Rotterdam en Den Haag gaandeweg toegelegd op nieuwbouw. De fascinatie voor steden, bewoners en de dynamiek van de stad heeft geleid tot een grote diversiteit aan opdrachten bestaande uit herontwikkeling, herbestemming en visie op gebied van wonen, zorg en onderzoek. De afgelopen jaren is een specialisme ontwikkeld op gebied van restauratie, renovatie en nieuwbouw in stedelijke gebieden. Het bureau bestaat uit een kern van ontwerpers en bouwkundigen. Bouwkundige opnames, kostenramingen, directie en toezicht op de bouw voert UNO zelf uit. Het is onze ervaring dat gedetailleerde kennis op deze terreinen van grote invloed is op de uiteindelijke prijs en kwaliteit van een project. Wij hebben ervaring met alle werkzaamheden die nodig zijn voor aanbestedingen, bouwvoorbereiding en bouwbegeleiding. Onze werkzaamheden bestaan uit haalbaarheidsonderzoek, subsidieregelingen, ontwerp, bouwaanvraag, aannemers selectie en directievoering. Werkzaamheden voor EPC, daglicht, ventilatie of galm voeren we zelf uit. Onze opdrachten variëren van grootonderhoud, restauratie tot en met nieuwbouw.

English

During the urban renewal in Rotterdam and The Hague, the office gradually focused on new construction. The fascination for cities, residents and the dynamics of the city has led to a large diversity of assignments consisting of redevelopment, redevelopment and vision in the field of housing, care and research. In recent years, a specialization has been developed in the field of restoration, renovation and new construction in urban areas. The agency consists of a core of designers and engineers. UNO carries out architectural surveys, cost estimates, management and supervision of construction. It is our experience that detailed knowledge in these areas has a major influence on the final price and quality of a project. We have experience with all activities that are needed for tenders, building preparation and building supervision. Our work consists of feasibility studies, subsidy schemes, design, building application, contractor selection and management. We carry out work for EPC, daylight, ventilation or reverb ourselves. Our assignments vary from major maintenance, restoration to new construction.