+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Eigen huis

Diverse particuliere woonhuizen zijn de afgelopen jaren gerealiseerd.

Particulier opdrachtgeverschap zit in ons DNA. Al in de jaren 90 realiseerde UNO in het kader van de Particuliere Woningverbetering diverse projecten in Rotterdam. De nadruk lag hierbij op achterstallig onderhoud maar ook herstel van de draagstructuur; fundering-en dakherstel waren regelmatig de opgave.

In Schiedam heeft UNO initiatieven genomen historische leegstaande pakhuizen te herbestemmen tot appartementen. In 2012 hebben we klushuizen in opdracht van de gemeente Schiedam gerealiseerd. Een vorm van duurzaam herbestemmen.