+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Duurzaamheid Den Haag, gem. Den Haag

In 2007 heeft UNO Architekten voor de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de voordelen van renovatie ten opzichte van sloop-nieuwbouw.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de Co2-emissie bij renovatie viermaal lager is dan bij sloop-nieuwbouw van het zelfde gebouw. Andere voordelen zijn: tijdswinst in de voorbereiding en minder kosten in de uitvoering en begeleiding van de bewoners. Maar bij renovatie blijft ook de sociale structuur in de buurt overeind. Dat de sociale cohesie in een wijk en daarmee ook de werkgelegenheid van winkels en bedrijven overeind blijft hoeft geen betoog.

Helaas was duurzaamheid (nog) geen issue, de gemeente Den Haag gaf voorkeur aan sloop-nieuwbouw. Dat ziet er tenslotte sexier uit.

Dat nieuwbouw binnen het bestaande stratenpatroon ook geen betere verkaveling en zelfs minder woningen oplevert, wordt gemakshalve vergeten.