+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

Provenier Middin, Rotterdam

Het woonzorgcomplex aan de Proveniersingel in Rotterdam uit de jaren 70 voldeed niet meer aan de huidige eisen en aan het programma voor de komende jaren. Opgave was een toekomst visie te ontwikkelen voor de locatie, daarbij was op het moment van de opdracht, het zorgvraagstuk en de politieke besluitvorming ook nog onduidelijk.

Het complex bestaat uit een drie- en laags appartementengebouw met eenkamer appartementen van ca 32,5 m². Het zorgcentrum was verouderd en met de komst van de scheiding tussen wonen en zorg was een nieuw concept nodig. In samenwerking met E3D en Akropolis hebben we een onderzoek gedaan naar de samenstelling van de wijk en de te verwachten zorgvraag vanuit de wijk. Onderzocht is welke indicaties zorg er op dat moment waren en welke prognose er voor de komende jaren te maken is. Hierop inspelend is een ontwerp gemaakt voor een nieuw zorgcentrum dat maatwerk levert in de wijk en tevens wonen voor ZZP >4 faciliteert.