+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

De Ooievaar Woonbron, Rotterdam IJsselmonde

De Ooievaar vormt een landmark op stedelijk- en wijkniveau. Het is een ontmoetingsplaats voor de buurt en zal dienen als het hart van de servicewijk.

Het meerzijdige servicecentrum van Woonbron is gelegen op een half verdiepte parkeerplaats voor 100 auto’s, het huisvest zorg- en welzijnsfuncties voor Laurens, Gemiva-SVG Groep, Middin en Pameijer, maar ook het kantoor van Woonbron, een budgetrestaurant en een apotheek. Te midden van deze functies is een atrium ontworpen dat dient als centraal plein, een ontmoetingsruimte waar buurtactiviteiten kunnen plaats vinden en de verschillende functies transparant en zichtbaar mee verbonden zijn. Bovenop deze functies vormen de woningen een landmark van het gebouw. Er bevinden zich 93 woningen verdeeld over 14 woonlagen.