+31 (0)10-4115959
info@unosite.nl

UNO

UNO is een onafhankelijk architectenbureau, zonder commerciële band met een bouwbedrijf. UNO werkt wel samen met WoH (World is Our Home), een gebiedsontwikkelaar nieuwe stijl. Samen werken we aan een betere wereld met nieuwe concepten en visies voor de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties.

Het bureau is gespecialiseerd in woon-zorgconcepten en het verbeteren van de leefomgeving op wijkniveau. UNO werkt voor onder meer gemeentes, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, zorginstellingen en ook particulieren. Maatschappelijke betrokkenheid is kenmerkend voor de bureaufilosofie. De ontwerpteams hebben ervaring met complexe opgaven en met inspraak van bewoners(-organisaties), wijkregisseurs, corporaties en gemeenten. In alle projecten wordt aandacht besteed aan de inpassing in bestaande structuren, de menselijke maat, veiligheid en leefbaarheid.

English

UNO is an independent architectural firm, with no commercial ties to any builing company. UNO does work with WoH (World is Our Home), a new-style area developer. Together we work on new concepts and visions for the redevelopment of inner city locations.